En række dokumenter vedrørende personer eller ejendomme kan læses i fuld tekst:

 

Gå til fæstebreve

Fæstebreve er kontrakter mellem herremand (ejer) og bonde (bruger) om bondens ret til brug af gården, samt pligter til at yde arbejde og naturalieydelser til gengæld.

Gå til skifter

Skifter efter dødsfald anfører arvingerne og indeholder ofte en registrering og vurdering af indbo m.v. Dette kan give et godt indtryk af familiens stand og levevilkår.

 

Gå til aftægtskontrakter

Aftægtskontrakter mellem de gamle og et af børnene eller en fremmed, der overtog ejendommen, skulle sikre alderdommen. De giver et billede af, hvilke fornødenheder familien lagde vægt på.

 

Gå til skøder

Skøder dokumenterer køb og salg af fast ejendom. Også tiender blev handlet. Her er angivelse af ejendommens størrelse målt i hartkorn, altså efter dyrkningsegnethed.

 

Gå til brandforsikringer

Til grund for brandforsikring ligger en vurdering - brandtaksation. Den giver en beskrivelse af de enkelte bygningers størrelse, byggemåde, tilstand, anvendelse, indretning og værdi.

 

Gå til testamenter

Testamenter, gaver m.v. kan belyse hvilke holdninger og værdier vores forfædre lagde vægt på i tilværelsen.

Gå til diverse dokumenter

Diverse andre dokumenter omfatter bl.a. visitatser.

Dokumenter er vigtigt kildemateriale, og de er derfor afskrevet ordret med de fejl og mangler, der er i originalen. Meningsforstyrrende fejl en markeret med [ ].

 

Hent Adobe Reader

Dokumenterne, der hentes fra disse sider, er i Pdf-format, og visning i browser forudsætter installation af Adobe Reader. Den kan hentes gratis via linket til venstre.

 

Tilbage til forsiden