Følgende dokumenter kan læses i fuld tekst
læs dokument Slesvigske Infanteriregiment under Englandskrigene
læs dokument

Militært rejsepas for Christen Jørgensen 1809

læs dokument

Brev fra skolelærer Nielsen til Christen Jørgensen 1823

læs dokument

Anbefaling fra skolelærer Nielsen til Christen Jørgensen, 5. april 1823

læs dokument

Anbefaling fra sognepræsten i Væggerløse til Christen Jørgensen, 6. april 1823

læs dokument

Indstilling af Christen Jørgensen til skolelærerembedet på Hasselø, 6. april 1823

læs dokument

Ansøgning fra Christen Jørgensen til skolelærerembedet på Hasselø, 6. april 1823

læs dokument

Kaldsbrev til Christen Jørgensen på skolelærerembedet på Hasselø, 17. aug. 1823

læs dokument

Visitatser i Hasselø Skole 1828, 1833, 1836, 1838, 1841 og 1844

læs dokument Separationsbevilling for Peder P. Buch og Karen Margrethe Christensdatter, 1869
læs dokument Tyverisagen mod Hans Jensen 1843

Tilbage til forsiden