I ægteskabet mellem Caspar Jacob Dieckmann og Hannea Marthine Birckholdt var der følgende børn:

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann

født 9. maj 1817
i Stege

død 2. september 1890
i "Lervadskær", Snejbjerg

Dorothea Henriette Aurora Dieckmann

født 11. juli 1819
i Stege

død efter 1850

Carl Vilhelm Theodor Dieckmann

født 4. september 1821
i Knudsby

død 14. juli 1827
i Knudsby

Rudolph Julius Birckholdt Dieckmann

født 14. juni 1823
i Knudsby

død 12. juli 1829
i Knudsby

Judithe Marie Sophie Dieckmann

født 5. februar 1825
i Knudsby

død 11 april 1906
i Nykøbing Falster

Caroline Vilhelmine Theresia Dieckmann

født 22. juni 1827
i Knudsby

død 3 maj 1904
i Stuby, Kastrup sogn

Julie Rudolphine Jacobine Dieckmann

født 31. juli 1829
i Knudsby

død 6. december 1830
i Knudsby

Af deres 7 børn var der således kun 4, der overlevede ud over barnealderen.

I ægteskabet mellem Caspar Jacob Dieckmann og Elisabeth Nielsen var der følgende børn:

Hanea Martine Dieckmann

født 30. juli 1842
i Knudsby

død 12. december 1921
i Kæderup, Tureby sogn

Johan Christian Dieckmann

født 20. november 1844
i Knudsby

død 20. oktober 1921
i Kindvig, Mern sogn

Dorothea Henriette Aurora Dieckmann, f. 1819 i Stege, boede ved folketællingen i 1834 fortsat hjemme, men i 1840 var hun flyttet hjemmefra, og i 1845 var hun tjenestepige hos hørkræmmer Jens Rasmussen på Kultorvet 150, stuen, i København. Husstanden bestod af hørkræmmeren og hans kone, 3 døtre på 21, 18 og 14 år, en hørkræmmersvend, en tjenestekarl og tjenestepigen Henriette.

Henriettes storebror Adolph Ferdinand Christian Dieckmann var i årene 1841-45 tjenestekarl hos sin morbror, hørkræmmer Christian Ichler Birckholdt i København. Det er jo meget tænkeligt, at der er en forbindelse.

Den 29 april 1846 blev hun i Garnisons Kirke i København viet til skræddersvend Niels Pedersen Skou. Han havde ved folketællingen 1845 boet i Didrik Badskærs Gang 204, , 2. sal, hos en  snedkersvend med kone, 5 små børn samt 3 logerende. Niels var også fra Møn, idet han var født den 8. november 1817 i Ullemarke i Keldby sogn, hvor hans far var husmand.

I 1846 boede familien på Nørregade 50 og i 1850 på Christianshavn i Amagergade 315/316, 4de sal i forhuset. Som udtryk for den overbefolkning, der på det tidspunkt var i København, boede der i lejligheden 2 unge skræddersvende med koner, samt Niels og Henriettes to små børn på 1 og 4 år. 

Henriette og Niels fik 3 børn, tvillingerne Martine Charlotte og Rudolf Johannes i 1846 (Rudolf døde 3 måneder gammel) og Jacob Rudolf Johannes, som blev født i 1848.

Efter folketællingen 1850 er det endnu ikke lykkedes at følge familien.

Til top

Judithe Marie Sophie Dieckmann, f. 1825 i Knudsby Skole, Vordingborg Landsogn, boede ved folketællingerne i 1834 og 1840 fortsat hjemme, men i 1845 var hun flyttet hjemmefra, og i 1850 var hun tjenestepige på hovedgården Kristiansdal 2 km nord for Nakskov på Lolland.

Hun boede hos broderen gårdforpagter Adolph Ferdinand Christian Dieckmann i Stensby i Kalvehave sogn, da hun den 25. april 1851 fødte datteren Hannea Martine, og den 9. juni 1851 blev hun i Kalvehave Kirke gift med barnets far, cigarmagersvend Niels Hansen i Nykøbing Falster. Han var født 1822 i Vintersbølle ved Vordingborg. De fik endnu en datter, Lydia Therese, som blev født i Nykøbing Falster i 1852. Niels Hansen tog livet af sig i 1856.

Judithe blev gift anden gang med den 39-årige ungkarl, handskemagermester Hans Martin Bøtticher i Nykøbing Falster. De blev viet i hjemmet den 2. marts 1858. Hans Martin var fra Sønderjylland, som søn af afdøde hjulmand Christen Bøtticher i Aurum, Højrup Sogn ved Ribe. Hans Martin havde været flere år i Nykøbing, idet han allerede ved folketællingen 1834 var handskemagerlærling hos handskemager Boye i byen. 

I løbet af de efterfølgende 10 år fik de 5 børn.

Handskemager Bøtticher havde allerede i 1852 købt ejendommen St. Kirkestræde 1 i Nykøbing og i 1857 udvidede han med køb af naboejendommen St. Kirkestræde 3.

På et tidspunkt flyttede de til Nørregade 107 i Nykøbing, hvor Hans Martin døde 1892 og Judithe i 1906.

Til top

Caroline Vilhelmine Theresia Dieckmann, f. 1827 i Knudsby Skole, Vordingborg Landsogn, boede ved folketællingerne indtil 1850 fortsat hjemme, men en tid før 1848 opholdt hun sig hos broderen Adolph Ferdinand Christian Dieckmann i Stensby, hvorfra hun flyttede tilbage til Knudsby i 1848. I 1855 boede hun igen hos broderen, der nu var gårdejer i Alkestrup i Maglebrænde sogn på Nordfalster.

I 1860 flyttede hun fra Knudsby for at blive gift med den 52-årige enkemand, husmand Peder Thygesen i Køng. De blev viet i Køng kirke den 12. februar 1860. Han var født 1807 i Køng, hvor hans far var gårdmand, og han havde i årene 1832-1859 været gift med Dorthe Andreasdatter, med hvem han havde 3 børn. Hans første kone døde i 1859.

Efter få år i Køng flyttede de til Alkestrup i Maglebrænde sogn på Nordfalster, hvor Adolph Ferdinand Christian Dieckmann havde været gårdejer siden 1852. I 1866 flyttede de til Sullerup i Torkildstrup sogn, siden til Taarup i samme sogn og derfra i 1868 til Falkerslev sogn.

Vilhelmine og Peder Thygesen fik i årene 1860-1869 4 børn: Peder Dieckmann Thygesen i 1860 og Hannea Dorthea Thygesen i 1863 i Køng. Maren Marthine blev født i Torkildstrup i 1866, men druknede 1½ år gammel. Næste barn blev derfor også døbt Maren Martine Thygesen. Hun blev født 1869 i Falkerslev.

Fra Falkerslev var de flyttet tilbage til Sydsjælland, da Peder døde den 31. marts 1879. Han var da husmand i Langed i Kastrup sogn, og ved folketællingen i 1880 boede Caroline og den 10-årige datter Maren Martine i et hus i Langed sammen med en anden enkekone og en ugift 27-årig inderste og væver. Caroline er anført som husmoder, inderste og spinderske.

Ved sin død den 3. maj 1904 boede Caroline Vilhelmine Theresia Dieckmann i et hus i Stuby i Kastrup sogn.

Til top

Hanea Martine Dieckmann, f. 1842 i Knudsby Skole, Vordingborg Landsogn, boede ved folketællingerne indtil 1855 fortsat hjemme.

Efter faderens død i 1857 flyttede moderen og børnene Hanea Martine og Johan Christian Kastrup sogn. Ved folketællingen 1860 boede de sammen i et hus i Oreby. Morforældrene boede i Næs i samme sogn.

Ved folketællingen 1870 boede moderen fortsat i Oreby, men både Hanes Martine og Johan Christian var flyttet fra byen. På én af gårdene i Oreby var den 31-årige Ole Hansen gårdbestyrer for sin mor, der var enke, og hans 4 år yngre bror var medhjælper på fødegården.

I 1873 blev Hanea Martine viet i Kastrup Kirke til Ole Hansen, som var født i Oreby i 1839,

Ved folketællingerne i 1880 og 1890 var Ole og Hannea Martine gårdejere i Jenstrup i Sønder Dalby sogn. Jenstrup ligger ved Dalby lidt øst for Haslev på Sjælland. 1880 boede Haneas mor, Elisabeth Nielsen, i aftægt hos dem, og det gjorde hun indtil sin død i 1887.

Det tyder mest på, at de ikke havde nogen børn. På et tidspunkt - måske da de gik på aftægt - flyttede de de 2 km til Kæderup i Tureby sogn, hvor de boede til deres død i 1921. Ole døde 82 år gammel den 15. marts, og Hannea Martine døde 79 år gammel den 12. december.

Til top